Εμπορική & Λογιστική Διαχείριση

Λογισμικό εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών Synergy ERP - Τεχνολογική Πολυτέλεια για Ολους

Χωρισμένο σε τρία επίπεδα, έχει όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα για να καλύψει τις front-end και back-end ανάγκες του εμπορο-λογιστικού κυκλώματος...

 

ERP σε τρία επίπεδα

Το SynergyERP χωρίζεται σε τρία επίπεδα (Level I, II, III). Το πρώτο διαχειρίζεται τις βασικές λειτουργίες μίας επιχείρησης (Παραγγελίες, Τιμολόγηση, Φορείς, Αποθήκες, Αξιόγραφα, Έσοδα-Έξοδα ή Γενική Λογιστική), ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει επιπλέον Αναλυτική Λογιστική, Βιομηχανική Κοστολόγηση και άλλα υποσυστήματα και είναι περισσότερο ευέλικτο από πλευράς παραμετροποίησης. Το τρίτο επίπεδο είναι ένα ανοιχτό σύστημα, με απεριόριστη δυνατότητα παραμετροποίησης και customization. Σε όλα τα επίπεδα διατίθενται, μαζί ή χωριστά, τα modules Μισθοδοσίας, MIS, CRM, HRM.

Φιλικό και Ευέλικτο

Το φιλικό περιβάλλον προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων και η μετάβαση από ένα επίπεδο στο επόμενο δεν αλλάζει καθόλου το περιβάλλον εργασίας. Επίσης, κατά τη «μεταπήδηση» μίας επιχείρησης από ένα πρόγραμμα παλαιότερης τεχνολογίας στο παραθυρικό SynergyERP, εκτός από τη μεταφορά των αρχείων, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της παλαιότερης εφαρμογής να κάνουν ό,τι έκαναν και ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους νέους χρήστες, που δουλεύουν με τη βοήθεια του ποντικιού, να κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων του στις καθημερινές εργασίες τους.

 Ένα καινοτόμο στοιχείο του SynergyERP είναι η δυνατότητα παρακολούθησης της παραμετροποίησης κάθε πελάτη χωριστά. Επίσης, ο πελάτης μπορεί να βάλει στην εφαρμογή τη δική του εικόνα (wallpaper), ο δε συνεργάτης (dealer) τοποθετεί στην εφαρμογή τα δικά του στοιχεία επικοινωνίας, έτσι ώστε ο πελάτης να γνωρίζει αυτόν και μόνο. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργεί ως κατασκευαστής του SynergyERP.

Υποστήριξη

Όσον αφορά στην υποστήριξη, εκτός από την κλασική μέθοδο υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, για πιο άμεση επέμβαση σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης της εφαρμογής SynergyERP, η εταιρεία Minisystems έχει δημιουργήσει ένα σύστημα e-support, όπου μέσω VPN υποστηρίζει και λύνει τυχόν προβλήματα τόσο σε εμπορικό όσο σε λογιστικό και φοροτεχνικό επίπεδο, δίνοντας έτσι άμεσα λύση σε πραγματικό χρόνο. Φυσικά, πάντα ισχύει και η εξυπηρέτηση στο χώρο του πελάτη.

Παραγγελίες

Ξεκινάς με την προσφορά προς πελάτη και την στέλνεις είτε με e-fax, ή την εκτυπώνεις ή την αποθηκεύεις σε αρχείο για αποστολή με email. Αφού αποδεχτεί την προσφορά ο πελάτης την μετασχηματίζεις σε παραγγελία η οποία μπορεί να εκτελεστεί όλη είτε εν μέρη. Αφού εκτελεστεί η παραγγελία το μετασχηματίζεις είτε Δελτίο Αποστολής είτε Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης. Η παρακολούθηση προσφορών και παραγγελιών κατά αριθμό, πελάτη, πωλητή, ειδών ανά πελάτη, πελατών ανά είδος, δεσμευμένων ποσοτήτων ανά είδος αλλά και εκκρεμών παραγγελιών είναι ρουτίνα.

Τιμολόγηση

Αγοράζεις με όποιον τρόπο υπάρχει, είτε από το εσωτερικό είτε από εξωτερικό και αποθηκεύεις τα είδη σου σε όποια αποθήκη θέλεις, είτε είναι δική σου είτε για παρακαταθήκη. Πουλάς με όποιον τρόπο θέλεις και όπου θέλεις με έκδοση όλων των παραστατικών αλλά και των invoice για το εξωτερικό. Φυσικά εμπεριέχονται οι και τριγωνικές πωλήσεις. Ο έλεγχος αγορών, πωλήσεων, ειδικών παραστατικών είναι αυτονόητος. Τα ακυρωτικά εκδίδονται αυτόματα με μετασχηματισμό όπως και τα πιστωτικά. Δείτε ένα παραστατικό όπως θα εκτυπωθεί από τον εκτυπωτή.

Φορείς

Για τους Πελάτες , Προμηθευτές, Χρεώστες και Πιστωτές εσωτερικού και εξωτερικού ξέρετε τα πάντα. Καρτέλες, Υπόλοιπα, Κινήσει, Ηλικία Υπολοίπων, Συγκεντρωτικές καταστάσεις, Διευθυνσιογράφος, Αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής μηχανογραφικά ή χειρόγραφα είναι μερικά από τα «καλούδια» του SynergyERP. Κι αν θέλεις μπορείς να έχεις για κάθε πελάτη και κάθε είδος ξεχωριστό Τιμοκατάλογο. Αναζήτηση Πελατών ή Προμηθευτών με το πιο απίθανο κριτήριο και εκτύπωση σε ετικέτες για αποστολή με ταχυδρομείο.

Αποθήκη

Υπάρχουν Αποθήκες εμπορευμάτων, προϊόντων, Ά υλών, τρίτων κλπ. Τα είδη περιγράφονται με 2 διαφορετικούς κωδικούς, 6 διαφορετικά barcode, 2 διαφορετικές περιγραφές και μία φωτογραφία για κάθε είδος. Ορισμός ποσοστών κέρδους με βάση των τιμών αγοράς ή κόστους ή παραγωγής με ή χωρίς ΦΠΑ. Ημερολόγιο, Υπόλοιπα αποθήκης, Καρτέλα είδους, Πωλήσεις ή Αγορές κατά Πελάτη ή Προμηθευτή ανά είδος, Απογραφές. Αναζήτηση ειδών με κάθε δυνατό τρόπο.

Αξιόγραφα

Τα Αξιόγραφα είναι το υποσύστημα που αναλαμβάνει να οργανώσει τις επιταγές της επιχείρησης σας. Με λίγα κλικ του ποντικιού μπορείτε να έχετε συνολική εικόντα του χαρτοφυλακίου σας.

Λογιστική

Η Λογιστική είναι η πεμπτουσία των επιχειρησιακών βημάτων. Είναι το υποσύστημα που βοηθάει τον επιχειρηματία να έχει μια σαφή και γρήγορη εικόνα της επιχείρησης τους.

Έσοδα-Έξοδα

Τα Έσοδα - Έξοδα είναι το σημαντικότερο επιχειρηματικό εργαλείο για τις μικρές επιχειρήσεις. Με την βοήθεια του παρακολούθηση της επιχείρησης φαίνεται να μοιάζει εύκολη υπόθεση.

M.I.S.

Το M.I.S. είναι αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν "Επιστημονική Μελέτη στην δράση της επιχείρησης" και είναι διαθέσιμο προς όφελος του επιχειρηματία.

Μισθοδοσία

Η Μισθοδοσία είναι το κύκλωμα που αναλαμβάνει να συμπεριλάβει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ένα λογιστήριο ώστε να προκύψει ο μισθός κάθε εργαζόμενου στην επιχείρηση.

 

Δυνατά Σημεία

  • Άμεση εγκατάσταση και λειτουργία σε 1 ώρα.
  • Ευχρηστία τόσο για τους «παλιούς» όσο και «νέους» χρήστες.
  • Παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
  • Δυνατότητα μεταφοράς των αρχείων από την παλιά εφαρμογή (Data Migration).
  • Δωρεάν εκπαίδευση ανάλογα με το επίπεδο.
  • Ανώδυνη μετάβαση από το πρώτο επίπεδο στο επόμενο, χωρίς αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας.
  • Υποστήριξης e-support με Remote Access επικοινωνία.
  • Οι χαμηλότερες τιμές της αγοράς.