Για Ιδιώτες

Έλεγχος και επισκευή υπολογιστή

 

Είμαστε δίπλα σας και ερχόμαστε για να φτιάξουμε τη βλάβη του υπολογιστή ή του περιφερειακού σας. Οποιοδήποτε πρόβλημα και αν παρουσιάσει ο υπολογιστής σας, θα αντιμετωπιστεί άμεσα!!!

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backup). Διάγνωση και αντιμετώπιση ιών. Αντιμετωπιση οποιουδήποτε ιού έχει «κολλήσει» ο υπολογιστής σας.

Επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος (format, εγκατάσταση windows, drivers, προγράμματα, antivirus)

 

 

 

Εγκατάσταση και επίδειξη του υπολογιστή

 

Αποσυσκευασία του υπολογιστή και των περιφερειακών.

Σύνδεση του υπολογιστή με τα περιφερειακά.

Έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος και περιφερειακών.

Επίδειξη χρήσεως των βασικών λειτουργιών των περιφερειακών.

 

 

 

Εγκατάσταση δικτύου

 

Σχεδίαση δικτύου - Εγκατάσταση καλωδίωσης - Εγκατάσταση και έλεγχος Η/Υ - Ρυθμίσεις δικτύου στους Η/Υ - Εγκατάσταση κοινόχρηστων θέσεων στο δίκτυο - Εγκατάσταση κοινόχρηστων εκτυπωτών - Δημιουργία κοινής σύνδεσης στο Internet